Home

 

 

Bijlagen bij De klap van de molen

 

1811 kadaster 1811 Verdiessen Koornmolen

1814 geb akte Johannes Verdiesen

1822 advertentie bredasche courant 1822 veiling molen koop 1

1822 advertentie bredasche courant juni 1822 veiling molen koop 1

1822 akte Verdiesen deel 1 (1).jpg

1822 akte Verdiesen deel 1 (2).jpg

1822 akte Verdiesen deel 1 (3)

1822 akte Verdiesen deel 1 (4)

1823 Taalwetten

1871 Kaart Etten en Leur.jpeg

1876 akte van scheiding deel 1

1876 akte van scheiding deel 1 (2)

1876 akte van scheiding deel 1 (3)

1876 akte van scheiding deel 2

1876 akte van scheiding deel 3

1902 Bisschopsmolen akte deel 1 (1)

1902 Bisschopsmolen akte deel 1 (2)

1902 Bisschopsmolen akte 1902 deel 1 (3)

1918 Bisschopsmolen akte 1918 deel 1 (1)

1918 Bisschopsmolen akte deel 1 (2)

1918 Bisschopsmolen akte 1918 deel 1 (3)

1918 Bisschopsmolen akte 1918 deel 1 (4)

1918 Bisschopsmolen akte 1918 deel 1 (5)

1924 huwelijksakte MLG Wijnen - Luijkx 1924

1924-1941 kinderen en kleinkinderen van Tinus wijn en zijn vrouw. (1)

1924-1941 kinderen en kleinkinderen van Tinus wijn en zijn vrouw. (2)

1924-1941 kinderen en kleinkinderen van Tinus wijn en zijn vrouw. (3)

1924-1941 kinderen en kleinkinderen van Tinus wijn en zijn vrouw. (4)

1924-1941 kinderen en kleinkinderen van Tinus wijn en zijn vrouw. (5)

1930-03-10 Bisschopsmolen verkoopakte deel 1 (1)

1930-03-10 Bisschopsmolen verkoopakte deel 1 (2)

1930-03-10 Bisschopsmolen verkoopakte deel 1 (3)

1930-03-10 Bisschopsmolen verkoopakte deel 1 (4)

1932 kadaster detail 001

1933 Brief Wijnen aan Instituut Sint Jozef(4)

1933-03-03 hulpvraag ivm vermeend windrecht bouw school tegenover deJozefschool (1)

1933-03-03 hulpvraag ivm vermeend windrecht bouw school tegenover deJozefschool (2)

1933-03-03 hulpvraag ivm vermeend windrecht bouw school tegenover deJozefschool (3)

1933-03-14 antwoord Gemeente aan v. Rijckevorsel

1933-03-23 afschrift (Foutieve info) van archivaris Etten aan v. Rijckevorsel (1)

1933-03-23 afschrift (Foutieve info) van archivaris Etten aan v. Rijckevorsel (2)

1933-03-27 eerste sloop dreiging ivm de bouw

1933-03-31 Antwoord van De Hollandsche Molen

1933-05-04 info acties van de gemeente Etten en Leur

1934-02-01 brief Bisschop van Breda dat schade bij de gemeente moet worden verhaald

1935 (1) Zundertse weg, krantenknipsel C. Wijnen

1936-02-10 aanbeveling DHM stroomlijnwieken

1937-01-23 Bredasche-Crt_Het-windrecht

1938-05-12 aanvraag sloop, gem. E-L aan monumentenzorg

1938-05-18 voorgaand schrijven doorgezonden aan DHM

1938-06-01 reactie ven DHM op sloopverzoek

1939-11-06 Van Bussel aan Ryckevorsel ivm herstel molen

1939-12-09 DHM aan Wijnen extra subsidie

1939-12-14 (1) schuldbekentenis Wijnen aan DHM

1939-12-14 (2) schuldbekentenis Wijnen aan DHM

1939-12-18 bevestiging DHM ontvangst schuldbekentenis

1940-01-05 DHM aan de gem. E-L dankbetuiging

1940-06-25 dagblad de Grondwet. Wijnen stelling Etten

1940-08 (2)

1940-11 Novemberstorm

1940-11-15 Krant, storm Etten

1940-11-26 Brief Wijnen aan DHM ivm Stormschade (1)

1940-11-26 Brief Wijnen aan DHM ivm Stormschade (2)

1940-11-30 (1) Brief Ryckevorsel aan wijnen nav storm en verslag van Bussel

1940-11-30 (2) Brief Ryckevorsel aan wijnen nav storm en verslag van Bussel

1940-11-30 1940-11-30 Brief Ryckevorsel aan gem. E-L

1940-12 (2) Schuldbekentenis Wijnen aan DHM

1940-12 (3) Schuldbekentenis Wijnen aan DHM

1940-12-01 (1) brief wijnen aan wnmd. secr. gen. van dep. onderwijs voor fl

1940-12-01 (2) brief wijnen aan wnmd. secr. gen. van dep. onderwijs voor fl

1940-12-04 antwoord van DHM op brief Wijnen 26-11

1940-12-20 Brief Ryckevorsel over herstel van de molen door A.J. Dekker uit Leiden

1940-12-24 brief DHM aan Wijnen n.a.v. vorige brief dd. 12-20

1940-12-31 Begroting herstel molen na storm door molenmaker A.J. Dekker uit Leiden

1940-12-31 DHM bevestiging ontvangst schuldbekentenis (2)

1941-01-05 brief Wijnen aan DHM met begroting dekker en dank

1941-01-10 Brief DHM aan Wijnen, bevestiging Stelling hout uit het Liesbosch

1941-01-21 Brief Wijnen aan DHM , verzoek financiele bemiddeling stelling (1)

1941-01-21 Brief Wijnen aan DHM , verzoek financiele bemiddeling stelling (2)

1941-01-21 Brief Wijnen aan DHM , verzoek financiele bemiddeling stelling (3)

1941-01-21 Brief Wijnen aan DHM , verzoek financiele bemiddeling stelling (4)

1941-01-22 brief DHM aan Staatsbosbeheer

1941-01-25 antwoord DHM aan Wijnen op brief dd. 01-21

1941-01-27 antwoord Wijnen op DHM over hun bemiddeling

1941-02-07 Antwoord DHM naar wijnen op vorig schrijven(2)

1941-02-07 brief DHM naar de verzekerings mij.

1941-02-10 brief van verzekering mij. aan hr van Tienhoven DHM

1941-02-11 brief DHM aan verz Mij. over de herverzekeraar is in WOII

1941-02-12 brief verz mij. bevestiging Duitse Mij. de Colonie.

1941-03-08 brief DHM aan de verz. mij. nog niet uitgekeeerd

1941-03-11 brief verz. mij. in antwoord op vorig schrijven

1941-03-16 Brief Wijnen aan DHm over voortgang (1)

1941-03-16 Brief Wijnen aan DHm over voortgang (2)

1941-03-18 brief DHM aan staatsbosbeheer Breda ivm toezeggingen verz. mij.

1941-03-18 brief DHM naar verz. mij. met dank over voortgang

1941-03-18 brief DHM naar Wijnen over voortgang verz. mij.

1941-04-08

1941-04-10 brief van DHM aan Wijnen over de late uitkering van de verzekering

1941-04-14 brief van Wijnen aan DHM over het niet uitbetalen vn de verzekering

1941-04-24 brief Wijnen aan DHM met kwitantie en overlijdens bericht van zijn vrouw

1941-04-28 brief van DHM in antwoord op de brief van 04-24

1941-06-09 brief Molenmaker aan Ryckevorsel over slechte betaling

1941-06-09 brief Molenmaker aan Ryckevorsel over slechte betaling (2)

1941-06-20 brief DHM met verklaring - Fl 50,00 wegens inschakelen advocaat

1941-06-21 brief verz. mij. aan DHM met verklaring

1941-06-25 dankbrief van DHM aan verzekeringsmaatschappij.

1945-12-08 brief architekt F. Mol Breda advies om molen op monumentenlijst te zetten

1946-05-16 Brief DHM aan architekt Breda (1)

1946-05-16 Brief DHM aan architekt Breda (2)

1946-06-05 Architekt aan Monumentenzorg over sloop en elektrische voortzetting

1946-09-18 brief Archtekt Breda aan DHM (1)

1946-09-18 brief Archtekt Breda aan DHM (2)

1946-09-19 antwoord DHM aan Architect.jpg

1946-09-19 brief DHM aan Wijnen , belangstelling over de molentoestand

1946-12-09 herinnering aan archtekt van DHM

1947-01-02 Brief Wijnen aan DHM met verzoek hulp déblokkering bankrekening

1947-01-09 vervolgbrief Wijnen aan DHM

1947-01-09 Voorzitter v Rijckevorsel aan BLBank i.v.m. déblokkering

1947-03-13 brief van Rijckevorsel aan DHM (Tienhoven) over déblokkering

1947-03-17 brief DHM aan Wijnen met vraag over verloop déblokkering

1947-03-20 Brief Wijnen aan DHM met verzoek tot bemiddeling over déblokkering

1947-03-21 Brief DHM aan Wijnen dat men contact heeft gehad met de bank

1948 notulen gem raad Etten-Leur 1948, Bisschopsmolenstraat krijgt zijn naam, oudste molen ten lande worde genoemd

1953-01-19 brief gem E-L aan DHM m.b.t. sloop molen

1953-01-22 antwoord DHM aan gem. E-L over behoud van de molen (1)

1953-01-22 antwoord DHM aan gem. E-L over behoud van de molen (2)

1953-03-02 brief DHM aan gem E-L met advies tot aankoop van de molen

1953-03-16 (brief min. van O.K.en W aan DHM (2)

1953-03-16 (brief ministerie van O.K.en W aan DHM (1)

1953-03-23 antwoord DHM aan Min. van O.K.en W.

1953-04-24 brief gem. E-L aan DHM ivm afspraak overleg

1953-05-07 brief gem. E-L aan DHM met wederom dreiging sloop molen

1953-05-22 afspraak overleg met gem. E-L , het min. en DHM

1953-06-28 brief DHM aan Monumentenzorg met advies over molen en gem. E-L

1953-07-14 brief gem. E-L aan Wijnen met doorverwijzing schadeclaim naar het Withof

1953-09-14 brief Withof aan Wijnen. Afwijzing schadeclaim

1953-09-14 vervolgbrief van gem.E-L aan DHM ivm sloop of verkoop

1954-04-20 Alarmbrief van min. O.K. en W. aan DHM

1954-04-22 brief DHM de Koning aan gem. E-L over alarmbrief

1954-04-22 brief DHM aan minister van O.K.en W over molenaar versus klooster en de gem. E-L

1954-04-22 brief DHM aan minister van O.K.en W over molenaar versus klooster en de gem. E-L

1954-06-21 brief DHM aan gem. E-L over voortgang gesprek met Withof

1954-07-06 Antwoord van gem E-L op voorgaande brief

1954-07-12 brief DHM aan Wijnen over voortgang gesprekken gem. en Withof

1954-07-21 brief gem E-L aan DHM ivm eventuele aankoop

1954-07-21 brief Wijnen aan DHM over voortgang en prijzen (1)

1954-07-21 brief Wijnen aan DHM over voortgang en prijzen (2)

1954-07-29 antwoord DHM op gem E-L op evt. aankoop (1)

1954-07-30 brief DHM aan Wijnen over toekomstwensen t.a.v. de molen (1)

1954-07-30 brief DHM aan Wijnen over toekomstwensen t.a.v. de molen (2)

1954-11-19 brief DHM aan gem. E-L over historisch belang molen

1955-03-07 brief Wijnen aan DHM over zwijgen van gem. E-L. overweegt weer sloop

1955-03-26 brief DHM aan monumentenzorgsubsidie aanvraag aankoop molen

1955-03-26 brief gem. E-L aan DHM over aankoop bedrag en vraag om bijstand

1955-04-07 begeleidende brief van Monumentenzorg aan DHM

1955-06-29 adviesbrief DHM aan gem. E-L over prijzen

1955-09-22 begeleidende brief bij alarmbrief.jpg

1955-09-25 brief DHM aan gem. E-L, aankondiging bezoek hr. Koning en Rijckevorsel aan Wijnen

1955-10-04 brief DHM aan gem. E-L met informatie over sloopmogelijkheden van Wijnen

1955-10-04 brief DHM aan gem. E-L met informatie over sloopmogelijkheden van Wijnen (2)

1955-10-18 brief DHM aan Wijnen met aankondiging bezoek de Koning en Rijckevorsel

1956 notulen gem raad E-L molen op gem. monumentenlijst

1956-10-10 brief DHM aan molenmaker v.d.Hamer uit Brouwershaven voor offerte

1959 notulen gem raad Etten-Leur voorstel aankoop molen

1959-07-29 vakblad De Molenaar B`molen te koop

1959-07-29_0005

1959-08-04 aankondiging aankoop molen op 17 juli

1959-09-30 brief DHM aan Ged. Staten v. NBr. ter pos. bekrachtiging voor aank. molen dr. gem. E-L

1959-12-21 begroting molenmaker Bos

1960-01-11 Brief gem. E-L aan DHM om advies begroting molenmaker

1960-05-10 brief gem E-L aan DHM herinnering begroting advies

1960-07-25 brief DHM in reactie op brief 01-11

1960-08-10 brief gem E-L aan monumentenzorg (foutieve)gegevens molen (1)

1960-08-10 brief gem E-L aan monumentenzorg (foutieve)gegevens molen (2)

1960-08-18 brief van gem. E-L aan DHM met zelfde (foutieve) inhoud als vorig schrijven (1)

1960-08-18 brief van gem. E-L aan DHM met zelfde (foutieve) inhoud als vorig schrijven (2)

1960-09-23 notulen gem raad E-L

1960-12-08 brief DHM aan gem.E-L met besluiten over kosten tegemoetkoming (1)

1960-12-08 brief DHM aan Monumentenzorg betreffende advies subsidiering B`Molen (1)

1961-02-08 brief monumentenzorg aan gem E-L met toekenning subsidie

1961-03-22 Bestek molenmaker Bos

1961-04-06 afschrift van vorig schrijven aan DHM

1961-04-06 brief gem E-L aan min O.K. en W. met verhoging van begroting

1961-04-06 verklaring gem E-L

1961-04-12 brief gem. E-L aan molenmaker Bos, opdracht tot restauratie

1961-04-20 brief gem. E-L opdracht bliksembeveiliging

1961-05-05 brief DHM aan gem. E-L over huurbedrag huurder

1961-06-05 brief gem. aan Mon. zorg, voortgang restauratie

1961-06-22 Advies bliksembeveiliging

1961-06-26 brief DHM aan gem. E-L over advies bliksembeveiliging

1961-07-09 brief gem E-L aan DHM over advies bliksembeveiliging

1961-07-10 brief min. van O. K. en W over toekenning subsiedies

1961-8-24 brief gem E-L aan DHM over bliksembeveiliging

1961-09-07 brief DHM over retourzending uitgeleend model huurcontract

1961-09-08 brief gem E-L aan DHM over bep. stukken

1961-10-05 opdracht gem. E-L tot plaatsen bliksembeveiliging

1961-10-19 begeleidens schrijven bij betalingsbewijs

1962 model huurcontract (1)

1962 model huurcontract (2)

1962 model huurcontract (3)

1962-02-12 brief gem E-L aan DHM met gegadigden voor de molen

1962-02-19 antwoord van DHM op vorige brief

1963-01-10 Guus Dirven huurt de molen

1963-01-25 toekenning subsidie van min. O. K. en W.

1964-03-02 Brief min. van O. K en W. met toestemming subsidie verlening maalvaardig maken

1965-01 notulen gem raad E-L, advies tot maalvaardig maken

1965-07-12 toekenning subsidie van min. O. K. en W.

1967-06-14 brief min. Cult. Rec. en Mtsch.wrk. MONUMENTENZORG

1971-05-06 brief van Mon.zrg. met toesemming subs. herstel korte spruit, , korte schoren en herstel staartbalk

1980-10-30 brief M. Zrg. met raming kosten restauratie. (1)

1980-10-30 brief M. Zrg. met raming kosten restauratie. (2)

1981-03-23 brief M. Z. aan gem E-L dat geen geld beschikbaar is (1)

1981-03-23 brief M. Z. aan gem E-L dat geen geld beschikbaar is (2)

1981-05-01 brief gem. E-L aan DHM met verzoek subsidie PrinsBernhard fonds (1)

1981-05-26 brief DHM aan de gem E-L met neg. antwoord op subs, aanvraag

1981-07-02 neg antwoord van M. Z. op herhaald subs. verzoek

1981-07-09 brief gem. E-L aan ANWB om subsidie (1)

1981-07-09 brief gem. E-L aan ANWB om subsidie (2)

1981-07-14 Brief ANWB aan DHM over adies verzoek gem. E-L

1981-08-12 pos advies van DHM aan ANWB

1981-08-21 brief ANWB aan gem. E-L met toekenning fl500,--

1982 niet meer draaien 001

1982-04-19 brief gem. E-L aan DHM over advies brandverzekering molens

1982-06-16 beschrijving tecn. adv. Hr. de Koning van DHM van B`Molen en Zw. berg molen (1)

1982-06-16 beschrijving tecn. adv. Hr. de Koning van DHM van B`Molen en Zw. berg molen (2)

1982-06-16 off. beschrijving door de Koning (1)

1982-06-16 off. beschrijving door de Koning (2)

1982-10-11 Taxatie rapport de Koning (1)

1982-10-11 Taxatie rapport de Koning (2)

1983-08-16 uitnodiging gem. E-L aan DHM bij heringebruikstelling molen

1983 lijst werkzaamheden eerste betrokkenheid (1)

1983 lijst werkzaamheden eerste betrokkenheid (2)

1983-08-24 bevestiging DHM aan gem. E-L Ir. Schoonhoven zal aanwezig zijn

1984-04-18 brief M.Zorg met toezegging 70� subs.

1987-05-12 Monumentendag met ANWB fietstocht

1987-05-30 bevestiging G.Dirven deelname Monumentendag

1987-08-24 antwoord gem. E-L aan G Dirven ivm. Monumentendag

1989-09 verontschuldigingen 001

1990-04 -16 bezwaar buurt tegen popcollectief in de molen

1990-04 -16 bezwaar TA tegen popcollectief in de molen

1990-04 bezwaar DHM tegen popcollectief in de molen

Addendum/1990-06-19 Brief Hr Willemse.jpg1990-04 krantenart. tegen popcollectief

1990-04-05 brief TA aan DHM met klacht over de gem. E-L

1990-04-10 Actie DHM op popcollectief

1990-05-08 brief DHM aan gem E-L met bezwaar en advies toekomst molen

1990-05-15 overleg over bestemming molen (1)

1990-05-15 Popel Kladje Guus, Hoorzitting 001

1990-06 schets van T.A aan G de Vries, DHM

1990-06-06 neg. advies voor Popel (1)

1990-06-06 neg. advies voor Popel (2)

1990-06-12 Popel mag niet in de molen

1990-06-17 aanstelling als molenaar 001

1990-06-19 Brief Hr Willemse

1990-06-21 subsidie verlening (1)

1990-06-21 subsidie verlening (2)

1990-06-21 subsidie verlening (3)

1990-06-21 subsidie verlening (4)

1990-07-11 Gazet (1)

1990-07-11 Gazet (2)

1990-07-11 Gazet (3)

1990-07-19 Journaal van Etten 001

1990-07-19 Journaal

1992-01-31 Theo Franken 001

1993-09-27 bezwaar jozefschool 1

1993-09-27 bezwaar jozefschool 2

1993-10 machtiging Biotoopwachter 001

1993-10 machtiging Hollandse molen001

1993-10-4 bezwaar Jozefschool 1

1993-10-4 bezwaar Jozefschool 2

1993-10-18 Overleg woonstichting 001

1993-10-19 betoog in hoorzitting 001

1993-10-19 betoog in hoorzitting 002

1993-10-20 besluit gemeente 001

1993-11-03 krant ivm bezwaar 001

1994-01-10 beroepsschrift prov 002

1994-01-12 beroepsschrift prov 001

1994-03-24 betoog gedeputeerrde staten 001

1994-03-24 betoog gedeputeerrde staten 002

1994-03-24 betoog gedeputeerrde staten 003

1994-04-02 aan alle fracties 001

1994-04-02 Alarm voor de molen 001

1994-04-20 uitslag onderzoek 001

1994-04-20 uitslag onderzoek 002

1994-04-20 uitslag onderzoek 003

1994-04-20 uitslag onderzoek 004

1994-04-20 uitslag onderzoek 005

1994-04-20 uitslag onderzoek 006

1994-04-20 uitslag onderzoek 007

1994-05-24 uitnodiging feesten 001

1994-05-31 Antwoord Gedeputeerde staten van Noord Brabant 001

1994-05-31 Antwoord Gedeputeerde staten van Noord Brabant 002

1994-05-31 Antwoord Gedeputeerde staten van Noord Brabant 003

1994-05-31 Antwoord Gedeputeerde staten van Noord Brabant 004

1994-05-31 Antwoord Gedeputeerde staten van Noord Brabant 005

1994-05-31 Antwoord Gedeputeerde staten van Noord Brabant 006

1994-11-28 a RVS E-L (1)

1994-11-28 a RVS E-L (4)

1994-11-28 a RVS E-L (5)

1994-11-28 a RVS E-L (8)

1994-11-28 a RVS E-L (9)

1994-11-28 a RVS E-L (10)

1994-11-28 RVS besluit 001

1994-11-28 RVS besluit 002

1994-11-28 RVS besluit 003

1994-11-28 RVS besluit 004

1994-11-28 RVS verweer Agterbos (1)

1994-11-28 RVS verweer Agterbos (2)

1994-11-28 RVS verweer Agterbos (3)

1994-11-28 RVS Verweer Vermunt

Home